Om Nätverket

Vad har Nätverket i Kista för uppgifter

 

I nätverket i Kista finns en styrgrupp, där följande intressenter ingår:

· Den lokala idrottsalliansen eller en stor förening tar huvudansvaret och är ekonomiskt ansvarig för verksamheten

· Företrädare för andra föreningar

· Företrädare för kommunens idrottsförvaltning och skolförvaltning

· Företrädare för respektive skola

· En idrottsföreträdare är ordförande i nätverkets styrgrupp.

Stockholms Idrottsförbund följer verksamheten vid bl.a. möten med nätverkens styrgrupper och vid större träffar med flera nätverksrepresentanter.

Nätverkets uppgifter

Vi kan bl.a. initiera och skapa:

· Den praktiska verksamheten och aktiviteterna som beskrivs nedan

· Väl fungerande skolidrottsföreningar

· Samla in önskemål om aktiviteter och förslag på schema som senare klubbas under styrgruppsmöte inför varje termin.

· Diskussioner förs om idrottspolitiska program och satsningar på anläggningar och andra aktivitetsytor. Det är en förutsättning för att fler barn och ungdomar ska få en möjlighet att vara med i idrotten.

· Satsningar från kommunen både ekonomiskt, personellt och i form av fler idrottstimmar i skolan, som är en viktig förutsättning för ett långsiktigt gott samarbete mellan skolan och idrotten.

· Ännu större förtroende för idrotten hos kommun, skola och allmänhet.