Nätverksträffen tisdagen 5 februari

Närvarande: Anders Nissar(Stockholmsidrotten), Svenska Squashforbundet, Kista BMK, Kista SC, BK Järva, Golden Kista BTK, Stockholm Shaolin Kung Fu Club, Stockholms IF Midia, Igelbäcksskolan, Husbygårdsskolan, Mångårdens skola, Kista Montesorriskolan

Tid: 15:00-16:30 Plats: Kista Racket Center

Nedanstående punkter pratade vi om

Bordet runt presentation av alla idrotter och skolor
Kort utvärdering av IL Hösten 2012
Anders berättade om regler och nyheter för 2013
Genomgång nu planerade Idrottslyftsaktiviteter i skolorna Våren 2013
Rutiner, mm angående IL-aktiviteter. Närvarolistor/deltagarlistor
Möten Skola - Kista Idrottslyft. När – Var –Hur?
Övriga samarbeten mellan skolor och Idrottsklubbar i området

UTFÖRLIGARE BESKRIVNING AV ALLA PUNKTER KOMMER SENARE

5 feb 2013