Kontakt

Sammankallande förening i Nätverket

 

Kista Badminton
Bo Bjunér
08-750 75 60, 070-875 07 56
bo.bjuner@kistaracketcenter.se

 

Kontaktpersoner för idrottslyfttimmar

 

Peter Kindberg
08-750 75 60, 0709-42 83 49
peter.kindberg@kistaracketcenter.se

Ove Eriksson
072-066 66 86
kistasc@hotmail.com