Idrottslyftet i Stockholm

Idrottslyftet på Stockholmsidrotten

 

Klicka här för att se vad Stockholms Idrottsförbund skriver om Idrottslyftet

 

Idrottslyftet Rekrytera

Idrottslyftet är en satsning som ska öppna dörrarna och skapa förutsättningar för fler att idrotta längre upp i åldrarna. Det ska ske genom satsningar på ledarrekrytering, ledarförsörjning, och på tillgänglighet till funktionella idrottsmiljöer samt ytterligare samverkan med skolan. All verksamhet ska genomsyras av attityd- och värderingsfrågor. Idrottslyftet innebär 500 miljoner kronor årligen för utveckling av svensk idrott.

För att driva och samordna Idrottslyftsverksamheten stödjer Stockholms Idrottsförbund ett nätverk i varje kommun samt ett i varje stadsdel i Stockholms stad. Stockholms Idrottsförbund vill med det skapa ett långsiktigt samarbete.

I varje nätverk ska det finnas minst tre idrotter representerade, ett antal skolor och företrädare för kommunens idrottsförvaltning och skolförvaltning.  I varje nätverk finns en styrgrupp som är vald av nätverket. Hitta ditt lokala nätverk här.

Varje förening som ingår i verksamheten och får ekonomiskt stöd måste vara ansluten till sitt respektive specialidrottsförbund (SF). Det slutliga beslutet om ingående föreningar, skolor eller annan part i varje nätverk fattas av Stockholms Idrottsförbund.

Idrottsföreningar som vill ingå i ett nätverk skall ha ordinarie verksamhet i närområdet till skolan i aktuell kommun eller stadsdel. Mindre uppmärksammade idrotter kan dock vara med i nätverket även om de finns utanför kommunen/stadsdelen.

Ansökan görs gemensamt av hela nätverket och skickas in via IdrottOnline av den valda ekonomiskt ansvariga föreningen.