Nätverket i Kista

Välkomna till Nätverket i Kista

Stockholms Idrottsförbund och Nätverket i Kista vill använda stödet för att öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar och utveckla verksamheten så att de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv.

Målet med verksamheten är att:

· Presentera idrott för att få fler att bli föreningsaktiva

· Få fler att stanna inom idrotten och idrotta längre upp i åldrarna

· Utbilda fler ledare

Detta skall ske bl.a. genom att uppnå följande:

· Erbjuda skolorna möjligheten att skapa fler tillfällen för eleverna att få tillgång till daglig fysisk aktivitet, genom idrottsaktiviteter

· Ge ungdomar en chans att välja en idrott som passar just honom eller henne.

· Skapa bestående intresse för egen idrottsaktivitet hos fler unga människor, som idrottsmotionär eller tävlingsaktiv

· En ökad medlemstillväxt till områdets idrottsföreningar

· Finansiera ny verksamhet, ej sådan som traditionellt ska betalas av skola eller kommun

· Arbeta i nätverk för långsiktigt samarbete mellan kommunen (skolan) och idrottsrörelsen

· Utbilda och fortbilda fler ledare